Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Miroslav Beran se sídlem Jana Zajíce 953, 53012 Pardubice, IČ 01160095 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Miroslav Beran dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat Miroslava Berana o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@caskrmeni.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Miroslav Beran
Jana Zajíce 953
530 12 Pardubice

 

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Otevíraná stránka našeho webu

  • Kód odpovědi http

  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Miroslava Berana dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Miroslav Beran nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Miroslava Berana nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

 

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak Miroslav Beran zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Objednávka na eshopu

Poznámka k záznamu: V případě, že v internetovém obchodě učiníte objednávku, budeme o vás evidovat osobní údaje.

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

vyřízení objednávky a její doručení

Doba zpracování

časově neomezeněPrávní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email, Telefon

Účel zpracování

personalizované zacílení obsahu s využitím analýzy dat sloužící ke zlepšení zákaznické zkušenosti

Doba zpracování

časově neomezeněEvidence zaměstnance

Poznámka k záznamu: V případě, že jste naším zaměstnancem, potřebujeme o Vás evidovat osobní údaje

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa, Číslo bankovního účtu, Číslo občanského průkazu, Číslo zaměstnance, Jméno, Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu, Příjmení, Rodné číslo, Rodné číslo osoby, na kerou žádáme slevu

Účel zpracování

vedení mzdové agendy zaměstnance

Doba zpracování

časově neomezeněPřihlášení k odběru novinek

Poznámka k záznamu: V případě, že si přejete odebírat novinky z našeho eshopu caskrmeni.cz prostřednictvím emailu, budeme vám tyto novinky zasílat na základě uděleného souhlasu

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email

Účel zpracování

zasílání novinek a cenových zvýhodnění souvisejících s naším webem caskrmeni.cz a pro zvýšení relevance reklamních sdělení komunikovaných pomocí třetích stran

Doba zpracování

do odvolání souhlasuEvidence docházky

Poznámka k záznamu: V případě vedení evidence docházky o Vás potřebujeme evidovat osobní údaje.

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Číslo zaměstnance, Jméno, Příjmení

Účel zpracování

evidence v docházkovém a přístupovém systému zaměstnavatele

Doba zpracování

časově neomezeněZískání slevového poukazu

Poznámka k záznamu: V případě, že v internetovém obchodě využijete nabídky získat slevový poukaz, budeme o vás evidovat osobní údaje.

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email, Jméno

Účel zpracování

zasílání novinek a cenových zvýhodnění souvisejících s naším webem caskrmeni.cz a pro zvýšení relevance reklamních sdělení komunikovaných pomocí třetích stran

Doba zpracování

do odvolání souhlasuRegistrace affiliate partnera

Poznámka k záznamu: V případě, že se zaregistrujete do partnerského programu caskrmeni.cz, budeme o vás evidovat osobní údaje.

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, Číslo bankovního účtu, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

evidenci objednávek, získaných provizí a výplat provizí

Doba zpracování

časově neomezeněSvátek mazlíčka

Poznámka k záznamu: V případě že nám dáte k dispozici jméno vašeho mazlíčka, budeme o vás evidovat osobní údaje.

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email

Účel zpracování

zasílání slevových poukazů k svátku mazlíčka a novinek souvisejících s naším webem caskrmeni.cz a pro zvýšení relevance reklamních sdělení komunikovaných pomocí třetích stran

Doba zpracování

do odvolání souhlasuKontaktní formulář - napište nám

Poznámka k záznamu: V případě že k nám vznesete dotaz z formuláře "napište nám", který je umístěn na webu caskrmeni.cz, budeme o vás evidovat osobní údaje.

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email, Jméno, Telefon

Účel zpracování

pouze k odpovědi na vaše dotazy z webového formuláře "napište nám", který je součástí eshopu caskrmeni.cz

Doba zpracování

2 rokySmlouva o poskytování služeb

Poznámka k záznamu: V případě spolupráce s námi o Vás potřebujeme evidovat osobní údaje.

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, Číslo bankovního účtu, Číslo občanského průkazu, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

plnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy a dohody o mlčenlivosti

Doba zpracování

časově neomezeněEvidence nájemníků

Poznámka k záznamu: V případě sepsání nájemní smlouvy o Vás potřebujeme evidovat osobní údaje.

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa, Číslo bankovního účtu, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Email, IČ fyzické osoby, Jméno, Příjmení, Telefon

Účel zpracování

vedení nájemních smluv

Doba zpracování

časově neomezeněPrávní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Email, Telefon

Účel zpracování

vyzývací zprávy k ukončení či prodloužení pronájmu a urgenci plateb

Doba zpracování

časově neomezeněDaňové záznamy

Poznámka k záznamu: V případě vedení daňové evidence o Vás potřebujeme evidovat osobní údaje.

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa, DIČ fyzické osoby, IČ fyzické osoby, Jméno, Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu, Příjmení, Rodné číslo, Rodné číslo osoby, na kerou žádáme slevu

Účel zpracování

vedení a dokladování daňové evidence

Doba zpracování

10 let 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne čtvrtek 17. května 2018.


Potřebujete poradit? Jsme tu pro Vás. info@caskrmeni.cz


Volejte nonstop 733 577 670.