Naše zboží

Reklamační řád.

 

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
 

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 

1) Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2) Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

3) Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

4) Výrobek byl poškozen působením živlů.

5) Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.


Upozornění:

V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

 

Postup při reklamaci :

 

1) Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

 

Upozornění:

oznámení o závadách musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

 

2) Vyplňte protokol o vrácení zboží, který Vám bude zaslán emailem, nebo si ho stáhněte zde!

 

3) Poté nám zašlete zboží jako doporučený balík na naši adresu spolu s protokolem o vrácení zboží a kopií daňového dokladu

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Odstoupení od smlouvy :

 

Se řídí platnými obchodními podmínkami


Potřebujete poradit? Jsme tu pro Vás. info@caskrmeni.cz


Volejte nonstop 733 577 670.